Корисниците на финансиска поддршка заради исплата на платите не смеат да го намалат бројот на вработени до јули 2020 година