Кои се условите за користење на мерката финансиска поддршка на работодавачи која е во собраниска процедура?