Истекува рокот за остварување на обврската за исплата на К-15