Забрана за плаќање со готовина во износ од 500 евра;