Дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи