Најавени измени на Законот за данокот на додадена вредност - се зголемува прагот за регистрација на ДДВ обврзник