Cetegory: Даночна регулатива

Knigoprima > Даночна регулатива
29 Јан

Во Службен весник на РСМ бр.18/2024 од 25.01.2024 година објавен е нов Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност. Согласно преодните…

06 Окт

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност е објавен во ,,Службен весник на РСМ’’ бр.199/2023. Со измените и дополнувањата на Законот,…

21 Јул

Предлог-законот за изменување и дополнување данокот на добивка кој е во собраниска процедура за негово усвојување ги содржи следните одредби: -Најпрво, истиот предвидува измени во…

20 Јул

Со Предлог-законот за данокот на солидарност се уредува оданочувањето со данокот за солидарност, обврзникот за плаќање на данокот за солидарност, даночната основа за пресметување…

20 Јул

Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност кој е во собраниска процедура со европско знаменце ги предвидува следните измени: -Во член…

06 Мар

Управата за јавни приходи на својот веб портал ги објави роковите за исполнување на редовни даночни обврски за март 2023 година. –До 10-ти март– Поднесување…

13 Фев

Која е целта на Предлог-законот за данок на солидарност? Согласно предлагачот, целта на Предлог Законот е секој да учествува во намирувањето на јавните расходи во…

06 Фев

Со најновите измени на Законот за данокот на личен доход објавени во ,,Службен весник на РСМ” број 274/22, се прошируваат видовите на доход кои…

16 Јан

Управата за јавни приходи на својот преку својот веб портал потсетува за обврската за плаќање на данокот на личен доход за 2021 година. Управата…