Our Blog

Knigoprima > Blog
29 Јан

Во Службен весник на РСМ бр.18/2024 од 25.01.2024 година објавен е нов Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност. Согласно преодните…

06 Окт

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност е објавен во ,,Службен весник на РСМ’’ бр.199/2023. Со измените и дополнувањата на Законот,…

21 Јул

Предлог-законот за изменување и дополнување данокот на добивка кој е во собраниска процедура за негово усвојување ги содржи следните одредби: -Најпрво, истиот предвидува измени во…

20 Јул

Со Предлог-законот за данокот на солидарност се уредува оданочувањето со данокот за солидарност, обврзникот за плаќање на данокот за солидарност, даночната основа за пресметување…

20 Јул
knigoprima / /0 Comments

Согласно член 117 од Законот за работни односи, работникот е должен на барање на работодавачот да врши работа преку полното работно време во следните…