70% намалување на обврските на месечниот ануитет за корисниците на финансиски лизинг

Knigoprima > Известувања > 70% намалување на обврските на месечниот ануитет за корисниците на финансиски лизинг