ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ДАНОК НА СОЛИДАРНОСТ - ШТО, КОЈ, КАКО?

Knigoprima > Даночна регулатива > ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ДАНОК НА СОЛИДАРНОСТ – ШТО, КОЈ, КАКО?