УЈП објави нова верзија на клиентскиот софтвер за месечна пресметка за плата, придонеси и персонален данок

Knigoprima > Регулатива за бизнис заедница > УЈП објави нова верзија на клиентскиот софтвер за месечна пресметка за плата, придонеси и персонален данок