Управата за јавни приходи објави податоци за пресметка на плата за 2020 година и ја објави новата верзија на клиентскиот софтвер ‘’МПИН’’  

Knigoprima > Регулатива за бизнис заедница > Управата за јавни приходи објави податоци за пресметка на плата за 2020 година и ја објави новата верзија на клиентскиот софтвер ‘’МПИН’’