Рок за поднесување на корегирано барање за враќање на финансиска поддршка и за претворање на финансиската поддршка во грант до 31.03.2021 година

Knigoprima > Известувања > Рок за поднесување на корегирано барање за враќање на финансиска поддршка и за претворање на финансиската поддршка во грант до 31.03.2021 година