Се продолжува рокот за поднесување на “ДБ”, ,,ДБ-ВП",,,ДБ-НП/ВП", “ДЛД-ДБ” И “Б” Образец до 24.03.2020 година

Knigoprima > Даночна регулатива > Се продолжува рокот за поднесување на “ДБ”, ,,ДБ-ВП”,,,ДБ-НП/ВП”, “ДЛД-ДБ” И “Б” Образец до 24.03.2020 година