Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност

Knigoprima > Даночна регулатива > Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност