Почнува да тече рокот за пријавување на податоци за вистински сопственици во Регистарот на вистински сопственици

Knigoprima > Известувања > Почнува да тече рокот за пријавување на податоци за вистински сопственици во Регистарот на вистински сопственици