Ослободување од плаќање на МДБ за месеците март, април и мај 2020 година за обврзниците кои поради мерките за COVID-19 имаат претрпено штета во своето работење

Knigoprima > Даночна регулатива > Ослободување од плаќање на МДБ за месеците март, април и мај 2020 година за обврзниците кои поради мерките за COVID-19 имаат претрпено штета во своето работење