Од 1-ви јануари 2020 година започнуваат да се применуваат измените и дополнувања на Законот за личен доход

Knigoprima > Даночна регулатива > Од 1-ви јануари 2020 година започнуваат да се применуваат измените и дополнувања на Законот за личен доход