Од 01-ви јануари во примена се Нов образец ДДВ – 04, Извештај ДДВ-ИПДО/П и прилагодување на фискални уреди на опрема со повластена даночна стапка од 10%

Knigoprima > Даночна регулатива > Од 01-ви јануари во примена се Нов образец ДДВ – 04, Извештај ДДВ-ИПДО/П и прилагодување на фискални уреди на опрема со повластена даночна стапка од 10%