Нема да се отвораат стечајни постапки и да се поведуваат претходни постапки за време на траењето на вонредната состојба

Knigoprima > Известувања > Нема да се отвораат стечајни постапки и да се поведуваат претходни постапки за време на траењето на вонредната состојба