НА КОИ СУБЈЕКТИ СЕ ОДНЕСУВА НОВИОТ ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Knigoprima > Известувања > НА КОИ СУБЈЕКТИ СЕ ОДНЕСУВА НОВИОТ ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ