На кои даночни обврзници ќе однесува данокот на солидарност?

Knigoprima > Даночна регулатива > На кои даночни обврзници ќе однесува данокот на солидарност?