Кој има право на ослободување од плаќање на аконтации на данокот на добивка?

Knigoprima > Даночна регулатива > Кој има право на ослободување од плаќање на аконтации на данокот на добивка?