Кои документи треба да ги содржи досието на вработеното лице?

Knigoprima > Регулатива за бизнис заедница > Кои документи треба да ги содржи досието на вработеното лице?