Измени на Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност

Knigoprima > Регулатива за бизнис заедница > Измени на Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност