Измени на Законот за данокот на добивка - нов рок за поднесување на Извештај за трансферни цени  

Knigoprima > Даночна регулатива > Измени на Законот за данокот на добивка – нов рок за поднесување на Извештај за трансферни цени