[rev_slider alias=”za-knigoprima”]

Lence Updated1

Кои

СМЕ НИЕ.

Друштвото КнигоПрима е една од водечките друштва за вршење на сметководствени услуги во Република Македонија , основана 1990 година. Низ годините и во согласност со трендовите КнигоПрима прерасна во компанија која покрај основната сметководствена дејност дава услуги и од финансиското известување, интерни извештаи и ревизии, даночни консултации, правни услуги од стопанското право, индивидуален консалтинг во областа на финансиите како и вработување во име на клиентите. Иако работи на територијата на Македонија дел од клиентите се и реномирани светски компании.

Последните 

ТPИ ДЕКАДИ.

Квалитет, едукација, дигитализација, почитуван бизнис советник .

85%
60%
25%
YEAR 2008-2009
YEAR 2010-2011
Прва декада
 

YEAR 2008-2009

Curabitur ut lacus nec dui ornare sceque Sitamet nisl. Nunc nisi neque.

Ut pharetra eros a venenatis lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent finibus lectus ac ornare maximus. Aliquam ullamcorper.

Phasellus ac mi elit. Aenean neque diam, auctor vitae quam a, finibus sollicitudin neque. Suspendisse volutpat turpis ut consectetur blandit. Curabitur sem eros, imperdiet a leo nec.

YEAR 2010-2011

Curabitur ut lacus nec dui ornare sceque Sitamet nisl. Nunc nisi neque.

Ut pharetra eros a venenatis lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent finibus lectus ac ornare maximus. Aliquam ullamcorper.

Phasellus ac mi elit. Aenean neque diam, auctor vitae quam a, finibus sollicitudin neque. Suspendisse volutpat turpis ut consectetur blandit. Curabitur sem eros, imperdiet a leo nec.

Прва декада

Главната идеја на формирање на друштвото Книго Прима (Книго-деловни книги/евиденција,   Прима прв-прво) во деветесите години на минатиот век беше да се основа фирма која ќе дава услуги од областа на сметководството и финансиите на малите и средните претпријатија кои тукушто се формираа во нашата земја.Во тоа време работевме и живеевме во општество во кое беа потребни компаниини со нови видици, а целта на нашиот тим од петмина беше…

Ние сме

РАЗЛИЧНИ.

Нашата мисија е квалитетни услуги и задоволни клиенти, помал оперативен обем, а повеќе стандардизирани и дигитални процедури кои доведуваат до поголема посветеност на потребите на клиентите, повеќе анализи што претставува столб за донесување квалитетни одлуки на менаџментот. Сигурноста и доверливоста е мото на нашето работење, а дигитализацијата нашата заедничка цел.

Зошто

НАС.

Клиентите на КнигоПрима се од приватниот, јавниот и невладиниот сектор со кои друштвото ги извршува услугите врз основа на посебен ангажман и специфицирани договори. Нашите вработени поседуваат високи професионални компетенции, стручни и научни звања: овластени сметководители, даночни советници, финансиски фонрезичар, магистри и правник со положен правосуден испит. Сите се носители на уверенија за сметководители и овластени сметководители.

Нашите

СПОСОБНОСТИ.

За своите клиенти во континуитет се подготвуваат материјали  во форма на известувања каде се разработени актуелните сметководствени и финансиски теми, како и теми од деловно право и фискални давачки.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

Превземи документ