Забрана за плаќање со готовина во износ од 500 евра;

Knigoprima > Даночна регулатива > Забрана за плаќање со готовина во износ од 500 евра;