Прогресивниот данок се става во мирување

Knigoprima > Даночна регулатива > Прогресивниот данок се става во мирување