Најавени измени на Законот за данокот на додадена вредност - се зголемува прагот за регистрација на ДДВ обврзник

Knigoprima > Даночна регулатива > Најавени измени на Законот за данокот на додадена вредност – се зголемува прагот за регистрација на ДДВ обврзник